ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/07/1982

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 19) התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים