ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/07/1982

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 19), התשמ"ב-1982; חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 6), התשמ"ב-1982; חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 8), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים