ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/07/1982

חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון מס' 2), התשמ"ב; חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 6), התשמ"ב - 1982; חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 8), התשמ"ב - 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים