ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/06/1982

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 19) - היטל השבחה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים