ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/06/1982

חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון מס 2) התשמ"ב-1982; חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר; חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 8)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים