ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/06/1982

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 19)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים