ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/06/1982

חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (תיקון מס' 3), התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים