ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/05/1982

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 19), התשמ"ב - 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים