ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/05/1982

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 6) התשמ"ב-1982; חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 8) התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים