ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/03/1982

המשך הדיון בתכנית העבודה של משרד הדתות בשנת התקציב 1982-83

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים