ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/02/1982

המצב הכספי של הרשויות המקומיות והקריטריונים לחלוקת תקציבים על- ידי משרד הפנים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים