ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 27/01/1982

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע (תיקון מס' 5), התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים