ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/01/1982

דו"ח ועדת זנבר; המשך הדיון על הקיצוצים בתקציב משרד החינוך והתרבות; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים