ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/01/1982

חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון), התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים