ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/12/1981

בטיחותם של שוטרים מכווני תנועה - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ש. וייס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים