ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/12/1981

חוק הרשויות המקומיות ( הסדרת השמירה (תיקון מס' 3 ), התשמ"ב- 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים