ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/12/1981

המצב הכספי של הרשויות המקומיות והקריטריונים לחלוקת תקציבים על - ידי משרד הפנים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים