ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/11/1981

חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (תיקון מס' 4)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים