ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/11/1981

מצבן הכספי של הרשויות המקומיות והקריטריונים לחלוקת תקציבים על ידי משרד הפנים; שאילתות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים