ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/11/1981

חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (תיקון), התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים