ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/11/1981

ביצוע חוק התכנון והבניה (אספקת חשמל, מים וטלפון) במגזר הערבי (תיקון מס' 16); בעיות השלטון המקומי במיגזר הערבי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים