ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/10/1981

מצבם הכספי של הרשויות המקומיות והקריטריונים לחלוקת תקציבים על ידי משרד הפנים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים