ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/05/1984

השינויים ברמת הפעילות הכלכלית והשלכותיה על התעסוקה - (דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים