ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 06/03/1984

ההתיישבות ברמת- הגולן -הצעה לסדר-היום של חה"כ ע' סולודר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים