ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 28/02/1984

מיקדמת מימון המוטלת על צרכני הגז והשלכותיה על המשתמשים בגז לחמום ובשול (המשך דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים