ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/12/1983

מחירי הדירות נוכח פעולות השמאי הממשלתי (הצעה לסה"י של חה"כ ר' אדרי -המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים