ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 31/10/1983

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 17) התשמ"ג ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים