ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 19/10/1983

חוק שרות הדואר, התשסג"-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים