ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/09/1983

הירידה בייצוא התעשייתי; פיתוח הגליל. איכלוסו. תיעושו והתעסוקה בו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים