ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 06/07/1983

חוק רישוי שירותי תעופה; תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים