ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/06/1983

בקשת משרד התקשורת להגדלת פיצויים על אובדן דברי דואר; תקנות בדבר חגירת חגורות בטיחות (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים