ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/06/1983

דיווח על הקמת חברת ה"בזק"; הזמנת מירכזות הטלפון מחברת "סימנס"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים