ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/03/1983

קביעת אגרה בעד מתן שירות ים וטרינריים מטעם מועצת הלול - (אישור); קשיי קליטת שידורי טלוויזיה בעמק הירדן ואזור טבריה - הצעה לסדר היום של ח"כ ב. שליטא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים