ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/03/1983

הצעת משרד התקשורת להעלות את גובה הפיצויים עבור אובדן או נזק של דברי דואר רשומים וחבילות הנשלחים בארץ; התכניות להעברת היקבים; כללי המועצה לצמחי נוי (היטלים), תיקון, התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים