ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/02/1983

כריתת עצי יער טבעיים בישראל - הצעה לסדר היום של חה"כ ד. רוזוליו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים