ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 31/01/1983

בקשת משרד התחבורה לקביעת אגדות במסופים היבשתיים עם מצריים; חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 17), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים