ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/01/1983

מסקנות ביניים של ועדת הכלכלה בעניין עידוד הקמת מפעלי תעשייה בקצרין (הצעה לסדר-היום של חברת -הכנסת ש. ארבלי-אלמוזלינו); מסקנות ועדת הכלכלה בעניין העסקת עובדי השטחים במושבים ובחקלאות (הצעה לסדר -היום של חברי הכנסת ד. רוזוליו תופיק טובי י. זיגר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים