ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/01/1983

העסקת עובדי השטחים במושבים ובחקלאות - הצעה לסדר-היום של חברי הכנסת ד. רוזוליו, ח. טובי ו-י. זיגר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים