ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/11/1982

מצב התיירות (המשך הדיון ומשולב בהצעה לס"ה של חה"כ ר. סויסה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים