ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/11/1982

חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 4) התשמ"ב-1982; כללי המועצה לצמחי נוי; כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק ומשווקים מורשים) התשמ"ג-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים