ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/10/1982

הצעה להגדלת פיצויים עבור אבדן או נזק של דברי דואר רשומים וחבילות הנשלחים בארץ; התקנת צווים מכות (תיקון מס' 12) לחוק פיקוח על מצרכים ושירותים (מתן שרותים למוצרים ברי קיימא ביהודה, שומרון וחבל עזה); תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים