ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/10/1982

מצב היצוא התעשייתי והדרכים לעידודו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים