ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/06/1982

אישור צו בדבר שינוי התוספת לחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם -1980; תקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים