ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/06/1982

הצעת חוק רשות הנמלים (תיקון מס' 4), התשמ"ב - 1982 - (הצעת חוק של ח"כ פ. גולדשטיין - קפ"ג); חוק הבזק (העברת עובדים), התשמ"א- 1981; חוק הבזק, התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים