ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/05/1982

אגרות מועצת הלול; אגרות מכון התקנים; חקיקת משנה -אגרות מועצת הלול- בעד מתן שירותים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים