ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/05/1982

הקמת מפעל "המגדר" והשלכותיו על יצור פלדה בקרית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים