ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/03/1982

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 17) התש"ם 1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים