ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/03/1982

תקנות לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים