ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/03/1982

שילובן של חברות קידוח ישראליות לביצוע פרויקט תעלת הימים, בעקבות הצעה לסדר- היום של חברת הכנסת ש' ארבלי-אלמוזלינו. רשות הדיבור לחברת-הכנסת ש' ארבלי-אלמוזלינו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים