ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/02/1982

בקשת משרד התקשורת להעלאת גובה הפיצויים עבור אובדן או נזק של דברי דואר רשומים וחבילות הנשלחות בארץ; פיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 11) (חובת הצגת מחירים נקובים בשקלים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים